W SZKOŁACH W POZNANIU TRWAJĄ ZAJĘCIA ANTYDYSKRYMINACYJNE