W SPOŁECZEŃSTWIE POWINNO BYĆ MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ