NAJWIĘCEJ W HISTORII SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W POZNANIU