ZAKOŃCZENIE PRAC PRZY STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA WILDZIE I ŁAZARZU

Nieruchomości i finanse

Do końca lipca potrwają kluczowe prace związane z wdrażaniem oznakowania Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu. Od 2 sierpnia postój będzie płatny na całym, nie objętym dużymi miejskimi inwestycjami, obszarze obu osiedli.

Najważniejszym celem poszerzenia SPP o tereny Wildy i Łazarza jest uporządkowanie parkowania, zwiększenie dostępności miejsc postojowych i rotacji parkujących pojazdów, a także poprawa bezpieczeństwa oraz ograniczenie natężenia ruchu. Dzięki zmianie organizacji ruchu zmniejszy się liczba przejazdów tranzytowych, czyli skrótów przez lokalne ulice obu osiedli. Wilda i Łazarz przestaną też pełnić rolę darmowych parkingów buforowych dla osób przyjeżdżających do centrum spoza Poznania. O wprowadzenie takich rozwiązań zabiegali mieszkańcy i osiedlowi radni.

Prace związane z wdrażaniem organizacji ruchu i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone były etapami od października ubiegłego roku. Kluczowe działania związane z oznakowaniem poziomym na docelowym obszarze zakończą się do 31 lipca br. Tym samym sierpień będzie pierwszym miesiącem funkcjonowania wildeckiej i łazarskiej SPP w pełnym zakresie, z pełną odpłatnością (z wyjątkami wynikającym z toczących się miejskich inwestycji). W sierpniu i wrześniu będą prowadzone prace uzupełniające i poprawkowe tam, gdzie oznakowanie wykonane zostało w zastępczej, tymczasowej technologii ze względu na warunki zimowe (m.in. na ulicach Spychalskiego i Potworowskiego).

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcami dużych miejskich inwestycji na terenie Łazarza i Wildy, czyli przebudowy rynku Łazarskiego i ulicy Wierzbięcice, oznakowanie tych miejsc zgodnie z projektem SPP nastąpi wraz z ukończeniem robót budowlanych. Podobnie w przypadku ulic stanowiących dojazd do placów budowy. Chodzi tu o fragment ulicy Lodowej od rynku Łazarskiego do ul. Stablewskiego, ulicy Dmowskiego, a także fragmenty ulicy Niegolewskich i Małeckiego. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu i odpłatności na tych ulicach nastąpi najprawdopodobniej do końca września. W przypadku ulicy Przemysłowej stanowiącej objazd ulicy Wierzbięcice wprowadzony zostanie przejściowy projekt organizacji ruchu, który pozwoli na pobieranie opłat za parkowanie w stanie istniejącym. Nastąpi to jeszcze w sierpniu br. Wdrożenie docelowej organizacji ruchu na tej ulicy (ruch jednokierunkowy od ulicy Roboczej w stronę rynku Wildeckiego, parkowanie na jezdni, skrzyżowania równorzędne) nastąpi wraz z ukończeniem przebudowy Wierzbięcic i części ul. 28 Czerwca 1956 r.

(źródło: ZDM Poznań)

W CENTRUM POZNANIA POWSTANĄ MIESZKANIA I BIUROWCE

Nieruchomości i finanse

Na liczącej ponad 5,5 ha działce w centrum miasta już wkrótce będą mogły powstać nowe mieszkania i biurowce. Międzynarodowe Targi Poznańskie sprzedały teren pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską.

Przetarg odbył się we wtorek, 15 września. Tagi ustaliły cenę wywoławczą na 114 mln zł, a zwycięzca przetargu - spółka BPI Real Estate Poland z siedzibą w Warszawie zaoferowała pół miliona zł więcej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jaki we wrześniu 2019 roku przyjęli poznańscy radni, na terenie sprzedanej przez MTP działki mogą powstać budynki mieszkalne, liczące maksymalnie pięć kondygnacji. Dopuszczalna jest też nieco niższa zabudowa usługowa. Tylko w wyznaczonych strefach możliwe są wyższe budynki, ale i one mogą mieć najwyżej do 7 kondygnacji. W planie wyznaczono też drogi oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Spółka, która kupiła działkę, dostanie również projekt osiedla, jakie mogłoby powstać na tym terenie. Koncepcję stworzyła na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pracownia CDF Architekci. Projekt zakłada przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowce, proponuje również hotel przy ul. Grunwaldzkiej.

BPI Real Estate to deweloper działający na rynku nieruchomości w Belgii, w Luksemburgu i w Polsce. W Poznaniu odpowiedzialny jest za osiedle Vilda Park - inwestycję mieszkaniową nad Wartą, przy ul. Droga Dębińska.

(źródło: poznan.pl)

BĘDZIE POMOC FINANSOWA DLA WIELKOPOLSKICH FIRM

Nieruchomości i finanse

Dziś Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i odnotowali straty finansowe. Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. „Dziś szczęśliwie finalizujemy prace nad tym instrumentem finansowym z nadzieją, że między innymi dzięki niemu firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii, nadal będę mogły funkcjonować na wielkopolskim rynku” – mówi Marszałek.

Dystrybucją środków zajmie się Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wyłoni firmy w postępowaniu konkursowym. „Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na koniec lipca. Szacujemy, że kwalifikacja do dofinansowania potrwa 3-4 dni, a dystrybucja tych środków będzie bardzo szybka. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz” – podkreśla Prezes WARP Krzysztof Urbaniak.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO 2014+. Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dofinansowania projektowi „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” związana jest z podjęciem natychmiastowych działań ograniczających i zapobiegających skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 w tym do zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców oraz łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas w ramach Podziałania 1.5.2 wybrano do dofinansowania projekty o całkowitej wartości ponad 1 912 000 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl oraz http://warp.org.pl/

(źródło: Wielkopolski Urząd Marszałkowski)