WYBÓR NAJLEPSZEGO OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO W POZNANIU