WIELKOPOLSKIE RODZINY Z PROGRAMU 500+ ZYSKAŁY 9 MLD ZŁ