NA STRZESZYNIE POWSTANIE NOWOCZESNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ