DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA MTP. CHODZI O KORONAWIRUS