WIĘKSZE BEZROBOCIE ALE WYŻSZE PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE