BLISKO 100 TYS. WIELKOPOLAN AKTYWOWAŁO JUŻ BON TURYSTYCZNY