TYLKO 1/3 WIELKOPOLAN WYKORZYSTAŁA NALEŻNE IM PIENIĄDZE