REKORDOWA INFLACJA. CENY WE WRZEŚNIU MOCNO W GÓRĘ.