PPK W FIRMIE? SĄ TAKIE GDZIE ZAPISANI SĄ WSZYSCY PRACOWNICY.