ILE ZUŻYWAJĄ PRĄDU URZĄDZENIA DOGRZEWAJACE I Z JAKICH KORZYSTAĆ?