INFLACJA SPADA - DALSZA POPRAWA OPTYMIZMU KONSUMENTÓW?