DUŻY WZROST PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA. SPORO PODWYŻEK PŁAC.