NAJWAŻNIEJSZE JEST POROZUMIENIE MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI A MIESZKAŃCAMI