P. GŁOGOWSKI: PRIORYTETEM DLA MIASTA POWINIEN BYĆ PRIORYTET DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ