KARTA RÓWNOŚCI PRZYJĘTA. J.JAŚKOWIAK: NIE LĘKAJCIE SIĘ!