OGROMNE PROBLEMY Z ORGANIZACJĄ WYBORÓW PREZYDENCKICH W POZNANIU