JAKIE ŚRODKI OCHRONY ZOSTANĄ WDROŻONE PODCZAS WYBORÓW?