PREMIER MORAWIECKI W POZNANIU. ZA NIM NAPIS: PIS TO KŁAMCY