PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAKRYWANIA UST I NOSA SĄ WYSTARCZAJĄCE?