NAJWAŻNIEJSZE JEST DAWANIE TRAMWAJOM PRIORYTETÓW I TWORZENIE BUSPASÓW