PREMIER: W TYM TYGODNIU MOŻLIWE KOLEJNE INFORMACJE O OTWIERANIU GOSPODARKI