WICEPREMIER GOWIN: ODMROŻENIE KOLEJNYCH OBSZARÓW GOSPODARKI MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTE