J.JĘDRZEJEWSKI O GOAPIE I ZATRZYMANIU MŁODYCH W MIEŚCIE