PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TŁUMACZY DLACZEGO GŁOSOWAŁ ZA SKWEREM MARII I LECHA KACZYŃSKICH