PREMIER OSTRZEGA PRZED RESTRYKCJAMI JEŻELI NIE POLACY NIE BĘDĄ SIĘ SZCZEPIĆ