POLSKI MISTRZ OLIMPIJSKI ODCHODZI Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ