WYBORY. OSTATNIE CHWILE NA POBRANIE ZAŚWIADCZENIA.