JAKUB JĘDRZEJEWSKI WYKLUCZONY Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ