OBCHODY1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI. NIEPOKOJĄCA KWESTIA FINANSOWA