M.MENZ: PLATFORMA OD WYBORÓW PREZYDENCKICH SAMA SKAZYWAŁA SIEBIE NA PRZEGRANĄ