CZY W POZNANIU LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU ZOSTANIE OGRANICZONA?