PREZES POLSKIEJ LIGI OBRONY - NIE TWIERDZĘ, ŻE WSZYSCY MUZUŁMANIE SĄ ŹLI