W POZNANIU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ