CZY W POZNANIU ZMIENIĄ SIĘ ZASADY WZNOSZENIA POMNIKÓW?