DR OSSOWSKI: MEDIA PUBLICZNE POWINNY DBAĆ O ZACHOWANIE PLURALIZMU