DLACZEGO W KOŚCIELE W POZNANIU NIE ODBYŁA SIĘ MSZA W INTENCJI KS. JACKA MIĘDLARA?