SZ. SZYNKOWSKI VEL SĘK: „BĘDZIEMY PODKREŚLAĆ, ŻE POLSKA JEST KRAJEM SUWERENNYM”