NOWE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI NALEŻĄCYCH DO MIASTA