OBCHODY 60. ROCZNICY CZERWCA: BEZ TRANSPARENTÓW I ZE SPOREM POLITYCZNYM W TLE