OBCHODY CZERWCA 1956 ROKU W POZNANIU. CO SIĘ WYDARZY Z TEJ OKAZJI?