CZY KOLOR MIASTA POWINNI WYBRAĆ MIESZKAŃCY? RADNI DECYDUJĄ