RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH DYSKUTUJE O ROMACH W POZNANIU