RADNY SULANOWSKI WALCZY O CICHĄ AUTOSTRADĘ: „JEŻELI CHCEMY OCHRONIĆ MIESZKAŃCÓW PRZED HAŁASEM, TO MUSIMY OPIERAĆ SIĘ NA RZETELNYCH DANYCH”