RADNY PIS TWIERDZI, ŻE POMYSŁ POZNAŃSKIEGO ZOO WSPIERA PROPAGANDĘ PREZYDENTA ROSJI