M. STERNALSKI: MUSIMY MIEĆ NA WZGLĘDZIE NIE TYLKO ŚWIATOPOGLĄD, KTÓRY SAMI WYZNAJEMY, ALE TEŻ OSÓB MAJĄCYCH INNE POGLĄDY