FLAGI PARTII KORWIN 15.10 W OKOLICACH PLACU A.MICKIEWICZA? JEST WNIOSEK.